Online RADIO

(ordine aleatorie)
Radio Club XXL România, (pe http://radioclubxxl.eu/ şi în Winamp, pe http://89.32.46.251:9984/listen.pls);
Radio Vocea Sufletului, (pe http://www.radiovoceasufletului.ro/ şi în Winamp, pe http://www.radiovoceasufletului.ro/RadioVoceaSufletului.pls);
Radio Enigma Romania, (pe http://radioenigmaromania.ro/ si in Winamp, pe http://asculta.radioenigmaromania.ro:8000/listen.pls);
~
Sailing : Rod Stewart


♥ Welcome to My World, in My Prison ♥
~,

marți, 23 octombrie 2012

Nimic

Nimic
~
Nimic
. (23 Octombrie 2012)
Când Jocul nu mai are reguli stabile, când Jocul nu mai are fair-play, când Jocul este "reinventat" doar pentru "Elită" - atunci - acesta dispare!
Iar odată cu Jocul, dispare tot, inclusiv "Elita".
~
Cornelius, :)
PS: ... iar Istoria ..., Istoria nu va mai fi scrisă de nimeni! ... ~,
articolul anterior ~ aici ~ articolul următor ** ** ** ** Păstrez gândul bun! ** ** ** **

Nimic
Nimic


Marţi 23 Octombrie 2012

Citatul Zilei
Succesul înseamnă a fi în stare să mergi din eşec în eşec, fără să-ţi pierzi entuziasmul.  (Winston Churchil)

Citation du Jour

La confiance en soi est le premier secret du succes.
Ralph Waldo Emerson
~,

luni, 13 august 2012

Addénda ~ 1

Clipă între clipe
~

Clubul poveştii parfumate

Există de ceva vreme şi este ceva benefic, un loc virtual de întâlnire între prieteni virtuali, pe teme "în spirală", cu impact reciproc, apoi, Dumnezeu ştie, ... din aproape în aproape, pe principiul [citeşte şi dă mai departe!].
Început de Mileniu trei, în care concretul transcede în virtual, cu ajutorul Monitoarelor şi a tastaturii. O izolare a individului, în vederea sporirii comunicării interumane. În locul Cafenelelor îmbietoare, relaxante, pline de fum, cafea, cancan, umbre mişcătoare, dialoguri sforăitoare, presărate ades de bătăi de-adevărátelea, de pasiuni devastatoare, loc de întâlniri de afaceri, de întâlniri de taină, în şoapte de dragoste, ori zvon de asasinate, hold-up şi alte mercantilisme politicianiste, de gaşcă de cartier, mahalagisme, sau promisiuni de bătăi cu flori de protipendadă. Acest loc special, a fost săltat virtual la rang de Blog, de TV şi restul de mass-media.
Acum, informaţia nu mai circulă cu viteza melcului - la nivel de masă populaţională, acum, o parte din bipezi sunt posesori de creier scurtcircuitat de masiva avalanşă a unui ghiveci de adevăruri şi minciuni, ambele trunchiate, îngemănate, imposibil de a fi dialogate colegial, ori familial, căci, fiecare îşi are partea proprie de manipulare, cu specific de breaslă, de auto-educaţie, de naţie, etnie, religie, sex şi toate într-un talmeş-balmeş planetar.
Acum, ca printr-o sită, încep să apară Oaze luminoase, cu ape senine, umbre răcoroase, într-un mediu elevat spiritual, loc "de dat cu capul" ... şi cu presupusul, dar foarte receptiv la nou; comunicarea, prin ea însăşi, ridicând pe îndelete şi nebănuit, ştacheta calităţii.
Am accesat unui asemenea spaţiu virtual, în virtutea unei inerţii care mă propulsează "step by step", asemenea unui val, în esenţă inert, dar plin de spume.
Nimic nu pare că s-a schimbat, căci nu ne mai dăm seama. Aruncăm vina pe tehnologie, însă vechile metehne tronează. Nu se mai fură "eficient" din trenuri aflate în mişcare, ci, mai nou, cu ajutor de CARD (vezi ... viceversa!), la colţ de stradă. Măsluiri de fapte se fac pe mai departe, doar tehnica diferă: acum pot fi vizualizate în direct, fără ca "poporul" să mai poată interveni:
Spuneţi-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osîndiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.
... o planetă întreagă a aflat despre matematica parlamentară românească, despre limbajul de mahala, dar cu nerv şi damf de sfătuitor, a sforarului cu epoleţi de "coadă la topor", limbaj care transformă legile, după cum bate vântul, limbaj care "ne-a ciuruit" mult mai eficient, decât puştile anului 1933, limbaj care promite - ceilalţi fiind simpli executanţi - tăieri în venitul bugetarilor şi desfiinţări de spitale, locuri de muncă şi chiar aneantizarea instituţiilor statului,
prin comandă directă,
după un dicton feudal: "Statul sunt eu!".

Desluşiri

Comunicăm, înţelegem din ce în ce mai rapid, avansăm tumultos, la nivel individual, dar ne depărtăm, la nivel de colectiv, în special prin lipsa comunicării DIRECTE, faţă în faţă! Sunt necesare fapte lămuritoare, prin care valorile - acele valori etern spirituale - să fie reaşezate pe făgaşul normalităţii, să fie subînţelese corect în unanimitate de consens, ceea ce presupune "o luptă" acerbă, de triere, periere şi îmbunătăţire din mers, a întregului Lexic, revenirea, în masă, la arhetip, la concept.
Suntem părtaşi la prăbuşirea "Şcolii româneşti" în educaţie, bulversată de principii şi legi aberante, strecurate printre cuvinte ... "de duh" şi neo-limbaj de lemn. Se tâlhăreşte "legal" - cca. 14% - din cei 7 ani de acasă, în scopul de a elimina cel mai important an din viaţa viitorului adult, anul în care se definitivează ... moştenirea ancestrală, anul în care Bunul simţ este finalizat, prin ultimele retuşuri ale Ascultării, ale dependenţei de Familie, în ideea de autoritate de conlucrare si veridicitate de la sine înţeleasă şi nu impusă. Se forţează socializarea precoce, în virtutea formării unei Ascultări pe criterii de turmă, de grup, de ... furnicar, rostul ascuns fiind formarea unui individ obedient, supus unei autorităţi virtuale: STATUL.
Războiul care se purta, în trecutul nu prea îndepărtat, cu ajutorul armatelor de vehicule şi tehnici de distrugere "la faţa locului", a fost înlocuit prin subtile mijloace, legalizate de politruci corupţi şi coruptibili, care s-au înmulţit precum ciupercile după ploaie.
Starea de CONFLICT, o stare naturală şi permanentă, a înclinat decisiv, dar în mod voit, total nedemocratic, balanţa de la tasta constructivă, benefică, spre cea distructivă, malefică. Prin schimbările "la vedere": minciuna şi frauda, instituţionalizate pur şi simplu prin alterarea sensului cuvintelor. O picătură chinezească, foarte perfidă, cu efect întârziat, dar şi îndelungat.

Membrana

Existenţial, suntem definiţi ca fiind aparţinători limitaţi. Ceea ce presupune prezenţa unui "spaţiu" de osmoză, un zid despărţitor, cu valenţe de liant. De la mic şi până la mare, din specific, la general, uneori invizibil, greu de aflat, sau, dificil de precizat. Unde? Pretutindeni şi nicăieri!
Asemenea spaţiului dintre DOUĂ CLIPE.
Aici, structural, suntem izolaţi, deşi în permanent contact unii cu alţii; este "lupta" pentru Înţeles a fiecăruia în parte, dar şi aceea a definirii colective, de consens. Este elementul virtual - deşi concret - poate mai important decât însăşi Clipa, decât însăşi Clipele, căci existînd acesta, abia atunci ele, clipele, capătă sens şi valoare; îngemănate inseparabil.
Ce este Clipa? Este chiar Viaţa dăruită, dar care trebuie asumată! Iar viaţa, ... ne-o facem, ne-o construim, ne-o povestim pe de-a-ntregul, uneori de-a valma. Clipa însăşi este ... o celulă, faţă de Timp, asemenea Familiei, faţă de Societate.

Comentariu de Tagged, adresat "în van", unei prietene

Pentru a termina cu începutul, citatul ce urmează a existat mai înaintea celor prezentate, pe scurt, mai sus. Asemenea şi noi, oamenii, credem că sfârşim, abia atunci când, de fapt, abia începem. Căci nimic nu-i important, ci doar vital! Doar atât. Tagged, un ALT spaţiu de comunicare, redus el însuşi la reluări multiple, duse până la saturaţie, şablonard şi superficial, dar cu pretenţii de promptitudine, căci nonşalant, afişate cât să-ţi sară în ochi, tronează avertizările de tot felul, avertizări prin care aflii că încetezi SĂ MAI EXIŞTI, dacă nu stai cuminte în sistem, onorându-l prin repetabilitate. Şi dacă te supui, consecinţa firească rămâne aceea că toţi de fapt se izolează în JOC, căpătând grad după grad, de câte ori ... se intră.
Uneori, apele se tulbură, iar dizidenţii "aruncă" peste bord balastul, nacela pare că se înalţă, pentru ocupant, când de fapt acesta, prin izolarea-i voită şi acceptată şi pusă în lucru de el însuşi, se afundă într-o tăcere ... de moarte!! Asemenea unui pescar utilizându-şi undiţa, soseşte câte unul-altul, care sesizează şi cată să-l mobilizeze ... prin propriul lui traseu, prin exemplul personal, al Întregului, care nu poate fi exemplificat prin două-trei vorbe, ori fraze. Acestea sunt aruncate totuşi, iar nada ... pluteşte şi ea, în derivă.
Vorbe ascunse, paradoxal, la cei activi, de repetabilitatea acoperitoare a celorlalţi, vânători ei însuşi de perfecţiuni stilate, special construite ca să-i orbească cu non-valoarea conţinută. 
Adaug spre exemplificare, acest ... CITAT şi poate îmi intră aici şi imaginea "copiată din Tagged", angajată special în josul acestuia:
TIMP 
Din timp în timp, echilibrăm, eliminând balastul pentru noi acumulări; încetul cu încetul adunăm tot mai puţine, rezumându-ne la esenţe. Acestea însă, se dovedesc a fi ... ce au mai fost, neschimbate arome, îmbietoare licori, fantastice culori, eternele cuvinte, devenite pic cu pic, prin ani, simboluri, pilde, arhetipuri, concepte, autointregindu-se prin UZ, dar şi IZ îmbietor. 
Lepădare, la cap de Drum, uitarea care geme, în tăcere, o tăcere tot mai asurzitoare, o lumânare pâlpâindă, Luminarea ... şi ... după aceea 
NEANTUL 
ori 
NEMĂRGINIREA 

DoarATAT 


Noapte bună!
aceste două superbe imagini, sunt aduse din Tagged, textul îmi aparţine
~

Din nou despre Joc

Pentru cei care încă nu au accesat Tagged, îi rog să o facă neîntârziat şi să nu ţină cont de amarul vorbelor mele! Este bine să ne formăm propria părere despre ceva necunoscut, dar îmbietor căci, la urma urmei, ne încadrăm în "regulile" pe care le alegem, singuri dar împreună. Fie că doar tangentăm un fenomen, un caz izolat, ori un obiect banal (dintr-o privire), acela ne afectează prin ceilalţi, prin cei care trăiesc şi înlăuntru şi înafară, dar, se adresează deschis tuturor.
Iar dacă este Joc onest, este desigur însoţit de fair-play.
~
Cornelius, :)


Cuvânt de încheiere

DoarATAT
...
Excepţional! Căutând în google o imagine am găsit ceva şi mai sugestiv:  http://vimeo.com/45386277.


Luni 13 August 2012

Citatul Zilei
Ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici (Friedrich Nietzsche)

Citation du Jour

Ne demeure pas dans le passe, ne reve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent.
Bouddha
~
 articolul anterior ~ articolul următor

Clipă între clipe
Clipă între clipe 


~,


sâmbătă, 11 august 2012

O temă de sâmbătă: Parfumul interbelic

Prezentul este "poarta" prin care Trecutul devine Viitor
~

Cei 7 ani de acasă

Educaţia primită încă dinainte de naştere şi continuată în plin miez al Copilăriei, este menită să ne definească - iniţiindu-ne în Taină - tot parcursul ce-l vom urma, spre senectute; fiecare primeşte o anumită moştenire conjuncturală, înafara celei de dar dumnezeiesc - însăşi existenţa noastră de oameni, înzestraţi cu "Limbaj arhetipal", având ca element constituent, cărămizi numite Cuvinte. Un înţeles obţinut prin ... vibraţii; asemenea Muzicii, asemenea culorilor. Începem, continuăm şi sfârşim o viaţă de om, înconjuraţi de vibraţii, noi înşine fiind Unde vibratoare: receptori, dar şi emiţători.

Mersul - eterna Cădere şi Înfrânare  

Caracteristici care ne vor însoţi pe întreg parcursul vieţii în tot ce vom fi, ca entităţi "fizice", modelate prin Ascultare. Mişcarea, asemenea verbelor din Gramatică, asemenea funcţiilor din Matematică, are legile sale. Din primul moment al "naşterii" suntem însoţiţi de mişcare, mai precis, de mişcare ciclică evolutivă, fiecare etapă putând fi o îmbunătăţire, sau o înrăutăţire a precedentei prin cumul de Ludic şi Lucid, inseparabile. Orice cădere (ludicul, sau Jocul) neînsoţită de înfrânare (lucidul, sau Limbajul) duce inevitabil la Suferinţă (sau boală), în lipsa Ascultării (armonia dintre Joc şi Limbaj). 

Arome, Sunete, Senzaţii, Comprimări (vederea), Gusturi

Nimic nu poate fi separat, eludat, minimalizat fără o restructurare de echilibru. Cu toate acestea, omul îşi trăieşte Viaţa singur, dar alături şi împreună de semenii săi, în aceeaşi măsură în care nu se poate desprinde de "restul" Naturii, toate fiindu-i ... Haină.
Memoria este ceea ce rămâne, după ce ai uitat "tot"
Acele Oaze de fericire, împlinirile şi eşecurile care ... ne mobilizează! Cu adevărat omul nu are nevoie de nimic artificial, cu toate că "artificiile" (tatonările, experimentele) îl însoţesc permanent. Suntem concomitent şi simultan învăţăcei şi învăţători, unul altuia; cumul de experimente, ansambluri de experienţe, aflate într-o veşnică reluare, atât "în mic", cât şi "în mare".
Beneficiem atât de Viaţă, cât mai ales de "moarte".

Punctuaţie (1)

Auzul şi Ascultarea sunt îngemănate, uneori până la confuzie. Există o Armonie a sunetelor, numită Muzică; poate fi întâlnită în orice Armonie, căci este ea însăşi o Vibraţie, asemenea "imaginilor". Există un Legământ - vizual - aflat în deplină Armonie (puţini reuşind ... să-l audă): Curcubeul. Vibraţii pot fi considerate şi Gustul, Pipăitul, Mirosul şi - după caz - BUNUL SIMŢ. Cuvântul DOR - cuvânt (alături de multe altele, nebănuite) dăruit Limbii române, limbă "Antenă" între oameni şi Divinitate - poate accepta sinonime (grosiere uneori) precum: parfum, alean, iz, farmec, nostalgie. 

Încheiere

Am gătat tema, desigur ... în stil propriu. O să încerc să adaug un filmuleţ din You-Tube, care negreşit, în scurt timp, v-a fi aneantizat prin ... printr-o SCUZĂ tehnică (aşa cum s-a întâmplat cu multe "aduse" de mine în articolele mele). Eu nu stăpânesc tehnica de execuţie, deşi ard de dorinţă de a le construi (partea vizuală) pe propriul meu ... canal.
~
Cornelius, :)
PS: dacă aveţi impresia că "am ratat" un cuvânt din titlu - Parfum interbelic -, lămuriri găsiţi la (Prietenul) domnul Vania (Ioan Usca). Cât despre cuvântul "interbelic", se defineşte ca fiind intervalul dintre DOUĂ CLIPE.
PS2: Videoclipul din YouTube este adus de pe canalul utilizat de care l-a  încărcat în data de 22.09.2009
Jean Moscopol - Vrei sa ne-ntalnim sambata seara
 
~ http://dejoc.blogspot.ro/2012/08/o-tema-de-sambata-parfumul-interbelic.html ; aici

citez:

Bună ziua!
... minunată voce - am descoperit-o mai târziu, cam acum doi-trei ani -, dar menită să-mi redeştepte "tema zilei", chit că mă năşteam cu întârziere ...
Am avut parte de izul interbelic şi la patefon şi la pick-up, chiar din primii mei ani de viaţă şi până târziu în Vreme ('92-'95 ... mileniul trecut), când am rămas fără instrument, dar în posesia a cca 400 de discuri de vinil (abramburite prin toate "genurile": populară, uşoară, simfonică, poveşti şi piese de teatru şi câteva "străine", aparţinând ... Epocii de aur); cele mult mai multe (au fost altele, ale părinţilor mei) deşi s-au pierdut şi-au atins rostul: mi-au format auzul spre "nepieritoare melodii" ale tinereţii lor ... interbelice.
Toţi, prin naştere, moştenim ... "trecutul", aflat încă viu, prin prezenţa părinţilor şi a bunicilor, care - cel puţin în cei 7 ani de acasă - au menirea de a ne educa, ei înşişi urmând acelaşi "Traseu", fiecare adăugând din propria experienţă ...
Vremuri: Prezentul este "poarta" prin care Trecutul devine Viitor.
~
Cornelius, :)
PS: cu greu rămânem "în copilărie", deşi încercăm cu înverşunare să ne păstrăm spiritul Ludic, prin Joc ~,
~
Addénda ~ 1 - la 13.08.2012
~

Sâmbătă 11 August 2012

Citatul Zilei Unii oameni sunt ca şi sticlele : nu au valoare decât prin ceea ce se pune în ei. (Alexandre Dumas - fiul)
Citation du Jour  Que la force me soit donnee de supporter ce qui ne peut etre change et le courage de changer ce qui peut l'etre mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc-Aurele

~
Prezentul este "poarta" prin care Trecutul devine Viitor
Prezentul este "poarta" prin care Trecutul devine Viitor

~
Traseu:
11.08.2012 = a; Les Années folles sau o epocă interbelică parfumată = by mirela, Mirela Pete. Blog; OSPATUL LUI PACALA – de Petre Dulfu – Retete… literare = by Zinnaida, Zinnaida; a; a;
~, de joc 
articolul anterior ~ articolul următor

duminică, 22 aprilie 2012

La mişto

Se-alege praful
~

Priviţi şi vă "bucuraţi"!

Şi indienii au ... "Talent"

Imagini şocante la Indienii au talent!.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=_7ZQmc5yLLw

Încărcat de în data de 20.11.2011 | 7:21 min.,

Şi "românii" au ... "Talent"

Lovită pe zebră şi jefuită - 19.04.2012
http://www.youtube.com/watch?v=ENNO3Mi2yPc

Publicat în 19.04.2012 de ~ http://desteaptarearomaniei.blogspot.com | 1:51 min.

Şi "chinezii" au ... "Talent"

SOCANT. O fetita de 2 ani din China a fost calcata de doua masini si ignorata de trecatori
http://www.youtube.com/watch?v=6vjVAsZAXy0&feature=fvwrel

Încărcat de în data de 18.10.2011 | 3:59 min.
,
~
Cornelius, :)

Citatul Zilei
Fiecare adversitate, problema, esec poarta cu sine samanta unui beneficiu mai mare sau cel putin egal (Napoleon Hill)

Citation du Jour

On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arriere; on ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Kierkegaard

~
Notă: Postarea era gata de acum două zile, dar nu i-am pus poză decât astăzi.
~
Se-alege praful
Se-alege praful
Florian Pitis - Toti suntem putin luati
http://www.youtube.com/watch?v=bCBRXWXnytE&feature=related

Încărcat de
în data de 25.10.2009 | 4:22 min.

~,

duminică, 8 aprilie 2012

Sărbători Pascale Fericite!

Preludiu

~
Pentru Prietenii mei şi nu numai:
Sărbători Pascale Fericite, în Pace şi Sănătate, alături de cei dragi, în Comuniune cu Dumnezeu! Doamne ajută! Amin.

~
Cornelius, :)
~
For my friends and not only:
Happy Easter Holidays in peace and health, along with our loved ones, in communion with God! Lord help! Amen.
~

Pour mes amis et pas seulement :
joyeuses fêtes de Pâques dans la paix et de la santé, avec nos proches, en communion avec Dieu ! Seigneur aide ! Amen.

~
Para mis amigos y no sólo: felices vacaciones de semana Santa en la paz y la salud, junto con nuestros seres queridos, en comunión con Dios! Lord ayuda! Amén.
~
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

easter eggs
~

Nat3ddesign Graphics
~
Cornelius, :)
~
Preludiu
Preludiu
~,

miercuri, 4 aprilie 2012

Toată LUMEA să "danseze"!!! ~ DoarATAT nr. 1

Nu ştiu vorbi engleză ~ I don't know speak English


hai la Joc!!!

Dar ceva-ceva tot înţeleg, mai ales când mă ajut de vreun translator online. Instrumente de zdrobit creierii, căci uneori te bagă într-o ceaţă şi mai mare.
 

Hai la DANS!

Deci (cuvânt începător), suntem îndemnaţi. În fel şi chip!
La urma urmei, oare se vrea ceva de la noi oamenii? Căci suntem îndemnaţi la multe; multe şi mărunte. Habar n'avem - fără excepţie -, dar credem că înţelegem. Orice facem - perpetua cădere! - este doar atât, să alegem!
Eu aleg.
Tu alegi.
El alege ~ Ea alege.
Noi alegem.
Voi alegeţi.
Ei aleg ~ Ele aleg.
Şi, ... cu ce ne-am ales? !! 

C & C Music Factory Gonna Make You Sweat Deejay gu Flash House anos 80, 90 - www.gtpromo.com.br http://www.youtube.com/watch?v=_exp4C8bNfE
(Încărcat de în data de 13.12.2010 | 6:48 min)

Tradus cu "ajutor":

Donc (mot début), nous sommes toujours encouragés. En nature (façon) et puce (ressemblance)!
Après tout, vous voulez quelque chose de nous, les gens? Parce que nous sommes invités à un grand nombre de choses; de nombreux et petits.
Nous n'avons aucune idée - sans exception -, mais nous pensons que nous savons des choses. Quoi que nous fassions - la chute de biblique - il n'est donc qu'à choisir!
je choisis - I choose - ich wähle - io scelgo -
tu choisis - you choose - du wählst - tu scegli -
il choisit - he chooses - er wählt - egli/ella sceglie -
nous choisissons - we choose - wir wählen - noi scegliamo -
vous choisissez - you choose - ihr wählt - voi scegliete -
ils choisissent - they choose - sie wählen - essi/esse scelgono -
Et (ainsi)... ce que nous avons choisi? (Ce qui a entraîné ?)!!

2 Unlimited - The Real Thing Live Chile (Viña 96')
http://www.youtube.com/watch?v=2Je2tQtgeFU&feature=related

Încărcat de
în data de 11.03.2011 | 4:17 min.
~
Cornelius, :)


Citatul Zilei 
"Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumină în apropiere. (Gary Sinise)" 

Citation du Jour 
Ta pensée est une tincelle* miraculeuse. Tout ce que tu peux imaginer, tu peux l'obtenir, le creer, le rendre vrai. Olivier Lockert


une tincelle* = o scânteie 
~
hai la Joc!!!
hai la Joc!!!
~,

marți, 20 martie 2012

joc ~ de joc ~ dejoc

IDEI neclarificate
O poză (fotografie) transmite idei, nu doar imagini ! 
~
Dicţionar: Joc, de joc (citeşte definiţiile şi caută printre rânduri), dejoc.
~
Cornelius, :)
Update la 10 Aprilie 2012
Fiecare postare (articol) va fi însoţită de o poză, în partea superioară. Aceeaşi poză va fi afişată pe Coloana Gadget, însoţită de link-ul spre articol. Cititorii care vor să păstreze pentru un timp un "Semn de carte" spre respectiva postare, o pot face folosindu-se chiar de această Poză/Link, prin plasarea "ei" (a pozei/link) oriunde pe spaţiul Blogului pe care-l "deţin", pentru o perioadă nedefinită!

IDEI neclarificate
~,